Tuyển dụng

Nhóm chuyên gia thương mại điện tử toàn cầu.

Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa để đón nhận những ứng viên có năng lực  và đạt yêu cầu . Tại Wise Commerce chúng tôi không tính số lượng mà luôn coi trọng chất lượng và kết quả

Vị trí cần tuyển :

Project Manager
ECommerce Operation
Magento Developer
UI/UX Designer
Sales Manager